Praktische info

Op deze pagina vindt u praktische zaken in verband met de behandeling. Voorafgaand aan de behandeling houd ik graag een kort kennismakingsgesprek om te bespreken of de zorg die ik bied overeenkomt met uw hulpvraag. Ook kunnen we de financiële kant van de behandeling bespreken. Ik werk samen met 1nP,  ze regelen de contracten met de zorgverzekeraars. Daardoor betaald u alleen het eigen risico.

 

 

Tarieven

 

In de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ) hanteer ik de door de NZA gehanteerde tarieven. Voor 2021 is dit:

Code Prestatie Tarief
180001 Kort € 522,13
180002 Middel € 885,01
180003 Intensief € 1.434,96
180004 Chronisch € 1.380,49

Code Prestatie Tarief
180005 Onvolledig behandeltraject € 228,04

Code Prestatie Tarief
198300 ovp niet-basispakketzorg Consult € 114,41 

Indien u zelf uw behandeling wilt betalen gelden hiervoor de volgende tarieven:

-Intakegesprek van 60 minuten en verslaglegging van 30 minuten): 135euro

-Vervolggesprekken van 45 minuten en 15 minuten voorbereiden en verslaglegging: 90 euro

Als u niet naar de afspraak kunt komen hoor ik dat graag zo snel mogelijk. Het is van belang dit minimaal 24 uur voor de afspraak door te geven. Afmelden kan per email of telefonisch. Mocht u niet op de afspraak verschijnen zonder tijdige afmelding dan breng ik daarvoor 45 euro in rekening middels een aparte factuur. Deze kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

 

 

Wachttijden

Vanwege het grote aantal aanmeldingen heb ik besloten nu even geen nieuwe aanmeldingen aan te nemen. Rond half november kan ik inschatten of er weer aanmeldingen mogelijk zijn.

U kunt contact met mij opnemen om te bespreken of behandeling bij mij passend zou kunnen zijn. Dit kan per mail of telefonisch of via een bericht op de pagina contact. Mijn werkdagen voor de praktijk zijn dinsdag en donderdag. 

 

Vragen of klachten

Indien u een vraag of klacht heeft verzoek ik u zo snel mogelijk contact met mij op te nemen. Dit om samen te bespreken of we tot overeenstemming kunnen komen. Mochten we er samen niet uit komen dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie van 1nP als u via 1nP in behandeling bent of via de LVVP.

Op deze pagina vind u meer info : https://www.1np.nl/praktische-info/klantsignalen

 

Informatie over de klachtenregeling van de lvvp vind u hier

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/