Aanmelding

 • Praktijk Lichter biedt Basis GGZ behandelingen. Voor vergoeding van de behandeling is een geldige verwijsbrief nodig. Een geldige in ieder geval een handtekening, de agb-code van de verwijzende arts en om welke vermoedelijke DSM-5 stoornis het gaat. De huisarts kan dit digitaal doen via Zorgdomein, Zorgmail of een verwijsbrief op papier meegeven.

Voorafgaand aan de behandeling plan ik een gratis telefonisch kennismakingsgesprek van ongeveer 10-15 minuten om de hulpvraag en de verwachtingen te bespreken.

 

Wachttijden. Aangezien ik alleen werk heb ik beperkte ruimte voor nieuwe instroom. Meestal bekijk ik telefonisch of ik al adviezen kan geven voor tijdens de tijd tot het eerste gesprek. De wachttijd is de vinden op de homepage.

 

Praktijkgegevens:

 • AGB code zorgverlener: 94014004
 • AGB code praktijk: 94065695
 • Big nr GZ-psycholoog: 29917533925
 • Kvk nr praktijk: 80203396

Aangesloten bij / lid van:

 • LvVP
 • VgCT (cognitief gedragstherapeut)
 • Zorgdomein
 • Zorgmail
 • Siilo (Joris Michels, GZ-psycholoog)
 

Eisen geldige verwijsbrief:

 • De datum van de verwijzing (deze datum mag maximaal een halfjaar voor de start van de eerste behandeldatum liggen).
  De naam, de functie en de AGB-code van de verwijzer en de huisartsenpraktijk.
 • Een verwijzing voor een behandeling in de basis GGZ.
 • De reden van de verwijzing met een vermoeden van een DSM 5 diagnose.
 • Uw eigen gegevens (geboortedatum, NAW-gegevens, Burgerservicenummer en verzekeringsgegevens).
  Een handtekening van de verwijzer en/of stempel van de praktijk.
 • De verwijsbrief moet gericht zijn aan Praktijk Lichter