Aanmelding

Aanmelding

Praktijk Lichter biedt Basis GGZ behandelingen. Voor vergoeding van de behandeling is een geldige verwijsbrief nodig. Een geldige in ieder geval een handtekening, de agb-code van de verwijzende arts en om welke vermoedelijke DSM-5 stoornis het gaat. De huisarts kan dit digitaal doen via Zorgdomein (voorkeur), Zorgmail of een verwijsbrief op papier meegeven.

Voorafgaand aan de behandeling plan ik een gratis telefonisch kennismakingsgesprek van ongeveer 10-15 minuten om de hulpvraag en de verwachtingen te bespreken. Wilt u daarvoor zelf contact opnemen, liefst per mail, maar telefonisch kan ook.

Wachttijden. We hebben beperkte ruimte voor nieuwe instroom. Meestal bekijken we of we al adviezen kunnen geven voor tijdens de tijd tot het eerste gesprek. De wachttijd is de vinden op de homepage.

Praktijkgegevens:

 • AGB code praktijk: 94065695
 • Kvk nr praktijk: 80203396
 • Aangesloten en gevisiteerd door de LVVP
 • Zorgdomein
 • Zorgmail
 • Siilo (Joris Michels, GZ-psycholoog)

Gegevens Joris Michels

 • AGB code zorgverlener: 94014004
 • BIG registratie GZ-Psycholoog nummer: 29917533925
 • VgCT (cognitief gedragstherapeut)

Gegevens Tamara Bremer:

 • AGB-code zorgverlener: 94008305
 • BIG registratie GZ-Psycholoog nummer: 79910923325

Eisen geldige verwijsbrief

 • De datum van de verwijzing (deze datum mag maximaal een halfjaar voor de start van de eerste behandeldatum liggen).
  De naam, de functie en de AGB-code van de verwijzer en de huisartsenpraktijk.
 • Een verwijzing voor een behandeling in de basis GGZ.
 • De reden van de verwijzing met een vermoeden van een DSM 5 diagnose.
 • Uw eigen gegevens (geboortedatum, NAW-gegevens, Burgerservicenummer en verzekeringsgegevens).
  Een handtekening van de verwijzer en/of stempel van de praktijk.