Behandeling

Behandeling

Op deze pagina staat een overzicht van hoe de behandeling er in grote lijnen uitziet. Vanaf aanmelding tot afsluiting. Onderaan de pagina geef ik een toelichting over de verschillende behandelvormen die binnen de praktijk worden ingezet of toegepast.

Voorafgaand aan de behandeling plannen we indien gewenst een kort telefonisch kennismakingsgesprek van ongeveer 15 minuten. Daarin bekijken we of behandeling zou passen bij wat we kunnen bieden. Desgewenst geven we al wat suggesties voor oefeningen of teksten om te lezen. Ook bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de ACT-guide app. Deze app werkt vanuit de invalshoek van Acceptance en Commitment Therapie (ACT). Via de app zijn filmpjes teksten en oefeningen te vinden.

Behandelingen in onze praktijk duren normaliter 5 tot 12 gesprekken afhankelijk van de hulpvraag. Partners of familieleden zijn welkom om bij één of meerdere gesprekken aan te sluiten.

Van belang: Wat wij belangrijk vinden in een behandeling is de bereidheid om actief aan de slag te gaan met de therapie door doen van opdrachten of oefeningen.

U kunt bij ons terecht voor behandeling van verschillende klachten en hulpvragen. Wat we als basis-GGZ praktijk niet kunnen bieden is behandeling van acute crisissituaties, suïcidaliteit, persoonlijkheidsproblematiek, psychotische klachten, verslavingsproblematiek en eetstoornissen. Verder doen we geen onderzoek naar autisme of persoonlijkheidsstoornissen.

Meestal stel ik voor om twee vragenlijsten voor de intake in te vullen een vragenlijst over de hulpvraag en de achtergrond en een klachtenlijst over de huidige klachten. Deze laatste gebruiken we ook halverwege de behandeling en aan het eind om de behandeling te evalueren.

In het eerste gesprek bepalen we van beide kanten of behandeling in mijn praktijk aansluit. We bespreken dan ook vanuit de hulpvraag de doelen waar we aan gaan werken. Dat kunnen klacht gerichte doelen zijn, maar ook doelen die gaan over weer regie krijgen of kunnen omgaan met een bepaalde situatie. Meestal geef ik in het eerst gesprek al opdrachten mee.

In het tweede gesprek maken we het behandelplan met de doelen definitief en bepalen we de aanpak. Indien gewenst stuur ik een bericht naar de verwijzer.

Het zesde gesprek beginnen we met een evaluatie van de behandeling. Indien nodig of gewenst doen we dit eerder. Daarin bespreken we de voortgang en de ingevulde klachtenlijst. Indien nodig stellen we de behandeling bij.

In het laatste gesprek evalueren we de behandeling en kijken we vooruit naar de tijd na de therapie wat zijn aandachtspunten of adviezen. Indien gewenst kunnen we nog een telefonisch follow-up gesprek plannen.

Tevredenheid. In de loop van 2022 ben ik begonnen de tevredenheid van mijn behandelingen te evalueren met behulp van de CQi GGZ 2021. Deze vragenlijst bevat zestien vragen omtrent bejegening, informatie over de behandeling, mogelijkheid om mee te beslissen, uitvoering van de behandeling, contactmogelijkheid, informatie over cliëntenorganisatie, keuze om de naasten bij de behandeling te betrekken, beoordeling van de behandeling als geheel middels een rapportcijfer.

Gemiddelde rapportcijfer voor de geëvalueerde behandelingen in 2023 was 8,9 op een schaal van 0 tot 10.

Verder: Het doel van de behandeling is haast nooit om helemaal klachtenvrij te worden. Het is eerder de klachten kunnen hanteren en verdragen waardoor ze soms wel verdwijnen of in wisselende mate aanwezig zijn. Mijns inziens horen klachten bij het leven en kunnen ze waardevolle informatie bieden.

Behandelvormen
ACT staat voor Acceptance en Commitment Therapie. Het wordt vaak uitgesproken als het Engelse to Act, handelen. Een verwijzing naar niet alleen maar praten maar ook doen. Bij act staat centraal dat het leven niet zonder problemen, pijn of klachten verloopt. Door het vechten met deze klachten los te laten blijft er energie over om op een constructieve manier in te zetten.
– Met mindfulness kun je leren om bewuster te leven. Mindfulness bevordert een milde houding naar jezelf en anderen toe. Mindfulness werkt bijvoorbeeld goed voor mensen die perfectionistisch of druk zijn, die veel piekeren, last hebben van lichamelijke klachten en moeite hebben om te genieten van het dagelijks leven. Vanaf vier aanmeldingen wordt de groepstraining mindfulness gegeven.
Emdr is een ervaringsgerichte vorm om traumatische ervaringen te verwerken. Trauma kan bewust en onbewust spanning geven en ‘op je leven drukken’. https://www.watisemdr.nl/
Oplossingsgerichte therapie stimuleert je om je kracht te hervinden. Ieder mens weet voor zichzelf de meest creatieve en helpende oplossingen. Alleen als stress toeneemt, bijvoorbeeld door lichamelijke of psychische klachten, ‘vergeten’ mensen soms hun krachtige kanten en oplossingen.
– Cognitieve gedragstherapie wordt bij de meeste psychische stoornissen als basistherapievorm gezien. Het geeft handvatten om anders om te gaan met minder prettige gevoelens en gewoonten. Door meer bewust te worden van ‘het negatieve stemmetje’ in je hoofd, ook wel innerlijke criticus genoemd, kun je leren om je prettiger te voelen. Oude gewoonten en patronen die iedereen heeft aangeleerd in het verleden, zijn niet altijd meer helpend of prettig in het huidige leven. Het kan nuttig zijn om de patronen te onderzoeken en jezelf af te vragen volgens welke waarden je liever zou willen leven. Op de website van de VGCT is meer informatie te vinden: https://www.vgct.nl/wat-is-cognitieve-gedragstherapie/
– Van schematherapie gebruiken we ervaringsgerichte interventies als ‘imaginatie’, ‘meer stoelen-techniek’ en het modi-model. De verschillende kanten worden benoemd, zoals de strenge ouder modus, de bange of boze kind modus en de copingmodus. Hiermee kan meer inzicht komen in je eigen patronen en waar deze patronen vandaan komen. Daarnaast kan gewerkt worden aan het veranderen van deze patronen. De gezonde kanten, de blije kind-modus en de gezonde volwassene-modus krijgen aandacht, om meer te kunnen groeien. Hierdoor kun je meer leren leven naar wie je werkelijk bent in plaats van wat je hebt aangeleerd hebt door trauma of verwachtingen.
Lichaamsgerichte therapie kan helpen om je de signalen van je lichaam beter te leren kennen. Lichaamsgerichte oefeningen zijn gericht op het ervaren en luisteren naar je lichaam. Zo kun je (weer) ontdekken wat jouw innerlijke koers is, waar je kracht zit en wat je spanning geeft. Dit kan helpend zijn als je veel ‘in je hoofd zit’, je laat te veel laat leiden door vaste, niet helpende patronen, ‘hoe het hoort’ en ook als je lichamelijke klachten hebt.

Verder zetten we indien gewenst of van toegevoegde waarde digitale middelen in als ondersteuning behandeling. Dit wordt ook wel E-health of Blended behandelen genoemd, zowel gesprekken als gebruik maken van digitale middelen. Beeldbellen hoort ook tot deze opties.

Verder ontwikkelen we ons verder binnen ons vakgebied en volgen we regelmatig aanvullende scholing.