Behandeling

Op deze pagina geef ik een overzicht van hoe de behandeling er in grote lijnen uitziet. Vanaf aanmelding tot afsluiting.

Voorafgaand aan de behandeling plan ik een kort kennismakingsgesprek van ongeveer 15 minuten. Daarin bekijken we of behandeling zou passen bij wat ik kan bieden. Verder vertel ik iets over de vergoeding en het eigen risico. Desgewenst geeft ik al wat suggesties voor oefeningen of teksten om te lezen. Ook bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de ACT-guide app. Deze app werkt vanuit de invalshoek van Acceptance en Commitment Therapie (ACT). Via de app zijn filmpjes teksten en oefeningen te vinden.

Behandelingen in mijn praktijk duren normaliter 5 tot 12 gesprekken afhankelijk van de hulpvraag. Partners of familieleden zijn welkom om bij een of meerdere gesprekken aan te sluiten.

Van belang: Wat ik belangrijk vind in een behandeling is de bereidheid om actief aan de slag te gaan met de therapie door doen van opdrachten of oefeningen.

Meestal stel ik voor om twee vragenlijsten voor de intake in te vullen een vragenlijst over de hulpvraag en de achtergrond en een klachtenlijst over de huidige klachten. Deze laatste gebruiken we ook halverwege de behandeling en aan het eind om de behandeling te evalueren.

In het eerste gesprek bepalen we van beide kanten of behandeling in mijn praktijk aansluit. We bespreken dan ook vanuit de hulpvraag de doelen waar we aan gaan werken. Dat kunnen klacht gerichte doelen zijn, maar ook doelen die gaan over weer regie krijgen of kunnen omgaan met een bepaalde situatie. Meestal geef ik in het eerst gesprek al opdrachten mee.

In het tweede gesprek maken we het behandelplan met de doelen definitief en bepalen we de aanpak. Indien gewenst stuur ik een bericht naar de verwijzer.

Het zesde gesprek beginnen we met een evaluatie van de behandeling. Indien nodig of gewenst doen we dit eerder. Daarin bespreken we de voortgang en de ingevulde klachtenlijst. Indien nodig stellen we de behandeling bij.

In het laatste gesprek evalueren we de behandeling en kijken we vooruit naar de tijd na de therapie wat zijn aandachtspunten of adviezen. Indien gewenst kunnen we nog een telefonisch follow-up gesprek plannen.

Tevredenheid. In de loop van 2022 ben ik begonnen de tevredenheid van mijn behandelingen te evalueren met behulp van de CQi GGZ 2021. Deze vragenlijst bevat zestien vragen omtrent bejegening, informatie over de behandeling, mogelijkheid om mee te beslissen, uitvoering van de behandeling, contactmogelijkheid, informatie over cliƫntenorganisatie, keuze om de naasten bij de behandeling te betrekken, beoordeling van de behandeling als geheel middels een rapportcijfer.

Gemiddelde rapportcijfer voor de geƫvalueerde behandelingen in 2022 was 8,9 op een schaal van 0 tot 10.

Tot slot: Het doel van de behandeling is haast nooit om helemaal klachtenvrij te worden. Het is eerder de klachten kunnen hanteren en verdragen waardoor ze soms wel verdwijnen of in wisselende mate aanwezig zijn. Mijns inziens horen klachten bij het leven en kunnen ze waardevolle informatie bieden.