Praktische info

Op deze pagina vindt u praktische zaken in verband met de behandeling. Voorafgaand aan de behandeling houd ik graag een kort kennismakingsgesprek om te bespreken of de zorg die ik bied overeenkomt met uw hulpvraag. Ook kunnen we de financiële kant van de behandeling bespreken. Met een deel van de zorgverzekeraars heb ik voor 2022 een contract gesloten. Daarnaast werk ik samen met 1nP,  een organisatie die bemiddelt voor zelfstandig werkende psychologen. Ze vallen onder Parnassia, mocht u willen opzoeken of uw verzekeraar een contract met ze heeft.

 

 

Kosten en vergoeding

Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd.Behandeling bij Praktijk Lichter wordt in veel gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Om aanspraak te maken op vergoedingen, heeft u wel een geldige verwijsbrief nodig van uw huisarts.

Contracten:

In 2022 heb ik contracten met de zorgverzekeraars die vallen onder de volgende (koepel)organisaties.

  • Achmea: Zilveren Kruis, Zilveren Kruis ziezo, de Friesland, Pro Life, FBTO, Interpolis
  • DSW: DSW, Stad Holland, In Twente
  • A.S.R.: A. S. R., Ditzo
  • OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA: Zorg en Zekerheid, AZVZ
  • Eno: Eno, Salland, ZorgDirect
  • Caresq – Eucare: Aevitae
  • Menzis: Menzis, Anderzorg, Hema, VinkVink
  • VGZ-groep: VGZ, Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, United Consumers, Univé, Zekur, Zorgzaam
 
  • Verzekerden van ONVZ en CZ kunnen zich via 1nP aanmelden. 1nP is onderdeel van de Parnassia Groep en heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Meer informatie vind u op www.1np.nl

 

Zorgprestatiemodel:

Per 2022 gaan we in GGZ werken met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de cliënt. De tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Dit betekent dat declaraties bij de verzekering maandelijks worden ingediend en dat het eigen risico weer per kalenderjaar aangesproken wordt bij deze zorg.

De tarieven voor een gesprek zijn afhankelijk van het type consult; intakegesprek (diagnostiek) of behandelgesprek, maar ook hoeveel minuten een consult duurt en het beroep van de zorgverlener.

In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Hiervoor wordt tijdens de intake (diagnostiek) een vragenlijst gebruikt genaamd HoNOS+. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van de problematiek. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

Indien u zelf uw behandeling wilt betalen gelden hiervoor de volgende tarieven:

 

-Intakegesprek van 60 minuten en verslaglegging van 30 minuten): 155euro

-Vervolggesprekken van 45 minuten en 15 minuten voorbereiden en verslaglegging: 115 euro

-Vervolggesprekken van 60 minuten en 15 minuten voorbereiden en verslaglegging: 135 euro

Als u niet naar de afspraak kunt komen hoor ik dat graag zo snel mogelijk. Het is van belang dit minimaal 24 uur voor de afspraak door te geven. Afmelden kan per email of telefonisch. Mocht u niet op de afspraak verschijnen zonder tijdige afmelding dan breng ik daarvoor 25 euro in rekening middels een aparte factuur. Deze kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

 

 

Wachttijden

 

22-9-22: Momenteel neem ik geen nieuwe aanmeldingen aan omdat de wachttijd anders te lang oploopt. Half november beoordeel ik of ik weer aanmeldingen toe kan laten.

U kunt contact met mij opnemen om te bespreken of behandeling bij mij passend zou kunnen zijn. Dit kan per mail of telefonisch of via een bericht op de pagina contact.
Mijn werkdagen voor de praktijk zijn woensdag, donderdag en vrijdag.
Maandag en dinsdag ben ik tussen 11.30 en 12.30 vaak beschikbaar voor telefonische vragen.

 

 

Online behandeling mogelijk

Indien gewenst sta ik er ook voor open behandelingen (deels) digitaal aan te bieden. We werken dan met een beveiligde beeldbelverbinding aangevuld met E-health modules.

 

Vragen of klachten

Indien u een vraag of klacht heeft verzoek ik u zo snel mogelijk contact met mij op te nemen. Dit om samen te bespreken of we tot overeenstemming kunnen komen. Mochten we er samen niet uit komen dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie van de LvvP

Informatie over de klachtenregeling van de lvvp vind u hier

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Als u via 1nP in behandeling bent kunt u op deze pagina meer informatie vinden: https://www.1np.nl/praktische-info/klantsignalen

 

 

 

 

Als zorgverlener in de GGZ heb ik ook een kwaliteitsstatuut. Desgewenst kunt u dat bij me opvragen. U vindt het ook onder deze link.