Praktische info

Praktische info

Op deze pagina vindt u praktische zaken in verband met de behandeling. Voor informatie over aanmelding en start behandeling verwijs ik naar de pagina aanmelding.

Crisis en waarneemregeling tijdens afwezigheid / ziekte / vakanties

In geval van crisis kunt u mij telefonisch bereiken tijdens kantooruren. Als ik niet opneem kunt u een voicemail bericht inspreken met een terugbel verzoek. Ook kunt u een mail naar praktijklichter met in het onderwerp terugbelverzoek. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Voor Nijmegen en omstreken is het nummer daarvan: 0900-8880, voor de regio Tiel / Gelders rivierenland is dat 085-580 1100. Voor levensbedreigende situaties belt u 112.

Bij langere afwezigheid zal ik de waarneming afstemmen met collega’s. Deze zal ik dan op de website vermelden en/of als een automatisch email antwoord.

Kosten en vergoeding

Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd.Behandeling bij Praktijk Lichter wordt in veel gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Om aanspraak te maken op vergoedingen, heeft u wel een geldige verwijsbrief nodig van uw huisarts. Het eigen risico wordt bij behandeling wel aangesproken, dit geldt per kalenderjaar.

Contracten

In 2024 heb ik contracten met de zorgverzekeraars die vallen onder de volgende (koepel)organisaties.

  • Achmea: Zilveren Kruis, Zilveren Kruis ziezo, de Friesland, Pro Life, FBTO, Interpolis
  • DSW: DSW, Stad Holland, In Twente
  • A.S.R.: A. S. R., Ditzo
  • OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA: Zorg en Zekerheid, AZVZ
  • Eno: Eno, Salland, ZorgDirect
  • Caresq – Eucare: Aevitae
  • Menzis: Menzis, Anderzorg, Hema, VinkVink
  • VGZ-groep: VGZ, Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, United Consumers, Univé, Zekur, Zorgzaam
  • ONVZ, VvAA en jaaah.

Met CZ, Ohra, Just en NN (Nationale Nederlanden) heb ik geen contract kunnen afsluiten. U krijgt een factuur aan het eind van de maand die u dan zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. Het kan zijn dat u naast het eigen risico een deel zelf moet betalen.

Zorgprestatiemodel:

Per 2022 wordt er in GGZ werken met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de cliënt. De tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Dit betekent dat declaraties bij de verzekering maandelijks worden ingediend en dat het eigen risico weer per kalenderjaar aangesproken wordt bij deze zorg.

De tarieven voor een gesprek zijn afhankelijk van het type consult; intakegesprek (diagnostiek) of behandelgesprek, maar ook hoeveel minuten een consult duurt en het beroep van de zorgverlener.

In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Hiervoor wordt tijdens de intake (diagnostiek) een vragenlijst gebruikt genaamd HoNOS+. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van de problematiek. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

Indien u zelf uw behandeling wilt betalen gelden hiervoor de volgende tarieven:

-Intakegesprek van 60 minuten en verslaglegging van 30 minuten: 165 euro

-Vervolggesprekken van 45 minuten en 15 minuten voorbereiden en verslaglegging: 122 euro

-Vervolggesprekken van 60 minuten en 15 minuten voorbereiden en verslaglegging: 143 euro

Als u niet naar de afspraak kunt komen hoor ik dat graag zo snel mogelijk. Het is van belang dit minimaal 24 uur voor de afspraak door te geven. Afmelden kan per email of telefonisch. Mocht u niet op de afspraak verschijnen zonder tijdige afmelding dan breng ik daarvoor 45 euro in rekening middels een aparte factuur. Deze kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Wachttijden

De wachttijden vind u op de voorpagina / homepage van de website. Verder zijn de wachttijden voor verwijzers ook te vinden op zorgdomein.

Contact

U kunt contact met mij opnemen om te bespreken of behandeling bij mij passend zou kunnen zijn. Dit kan per mail of telefonisch of via een bericht op de pagina contact.

Online behandeling mogelijk

Indien gewenst sta ik er ook voor open behandelingen (deels) digitaal aan te bieden. We werken dan met een beveiligde beeldbelverbinding aangevuld met E-health modules.

Vragen of klachten

Indien u een vraag of klacht heeft verzoek ik u zo snel mogelijk contact met mij op te nemen. Dit om samen te bespreken of we tot overeenstemming kunnen komen. Mochten we er samen niet uit komen dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie van de LVVP.

Informatie over de klachtenregeling van de LVVP vindt u hier:

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Als u via 1nP in behandeling bent kunt u op deze pagina meer informatie vinden: https://www.1np.nl/praktische-info/klantsignalen.

Als zorgverlener in de GGZ heb ik ook een kwaliteitsstatuut. Desgewenst kunt u dat bij me opvragen. U vindt het ook onder deze link.